Kjøpe Apeton

Kjøpe Apeton uten Resept

Apeton (Periactin) Beskrivelse

Apeton brukes til å behandle feber, nasal inflammasjon, tett nese, røde og betente øyne, elveblest, hevelse og andre symptomer på forkjølelse og allergi.

Apeton blokkerer effektene av naturlig forekommende kjemiske histamin i kroppen din.

Apeton er også kjent som Cyproheptadine, Ciplactin, Apetone, Ciproral.

Generisk navn Apeton er Cyproheptadine.

Brand navn Apeton er Apeton

Apeton (Periactin) Dosering

Apeton er tilgjengelig.

  • 4mg Standard Dosering

Apeton kan tas i tabletter (4 mg) og sirup. Du bør ta det gjennom munnen.

Ta Apeton gjennom munnen med eller uten mat.

Mål sirup form av Apeton med en spesiell dose måleskje eller cup.

Hvis du ønsker å oppnå mest effektive resultatene ikke slutte å ta Apeton plutselig.

Apeton (Periactin) Missing av dose

Du må ikke ta dobbel dose. Hvis du glemmer en dose skal du ta den så snart du husker om savnede. Hvis det er tid for neste dose, bør du fortsette ditt vanlige doseringsplan.

Apeton (Periactin) Overdose

Hvis du overdose Apeton og du ikke føler deg bra bør du gå til legen din eller helse omsorg leverandøren umiddelbart. Symptomer på Apeton dosering.: Ekstrem søvnighet, forvirring, svakhet, øresus, uklart syn, store pupiller, munntørrhet, rødme, feber, skjelving, søvnløshet, hallusinasjoner, beslag

Apeton (Periactin) Lagring

Lagre ved romtemperatur mellom 15 til 30 grader C (59-86 grader F) unna fuktighet og varme. Emballasjen skal holdes tett lukket. Kast ubrukte medisiner etter utløpsdatoen. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Apeton (Periactin) Bivirkninger

Apeton har sine bivirkninger. Den vanligste er:

  • søvnighet
  • tretthet
  • svimmelhet
  • hodepine
  • munntørrhet
  • problemer med å urinere
  • forstørret prostata/​​li>

Mindre vanlige, men mer alvorlige bivirkninger under tar Apeton: allergi reaksjoner (urticaria, pustevansker, utslett, og utbrudd).

Bivirkninger manifestasjoner er ikke bare avhengig av medisin du tar, men også avhenge av din helse tilstand og på de andre faktorene.

Apeton (Periactin) Kontraindikasjoner

Ikke ta Apeton hvis du er allergisk mot Apeton komponenter.

Prøv å være forsiktig med Apeton hvis du er gravid eller du planlegger å ha en baby, eller du er en ammende mor. Apeton kan skade barnet ditt.

Ikke ta cyproheptadin hvis du har tatt en monoaminooksidasehemmer (MAOI) som isocarboxazid (Marplan), fenelzin (Nardil), eller tranylcypromin (Parnate) i løpet av de siste 14 dager .

Vær forsiktig i å ta Apeton hvis du har glaukom eller trykk i øyet, magesår, forstørret prostata, blæreproblemer, vanskeligheter urinering, hypertyreose, høyt blodtrykk, problemer med hjerte, astma.

Vær forsiktig med å ta Apeton hvis du bruker angst eller søvn medisiner som alprazolam (Xanax), diazepam (Valium), chlordiazepoxide (Librium), temazepam (Restoril), eller triazolam (Halcion); anti-depresjon medisiner som amitriptylin (Elavil), doxepin (Sinequan), nortriptylin (Pamelor), fluoksetin (Prozac), sertralin (Zoloft), eller paroksetin (Paxil); andre medisiner som gjør at du føler deg døsig, søvnig eller avslappet.

Unngå maskinkjøring mens du tar Apeton.

Unngå alkohol.

Ikke slutt å ta Apeton plutselig.

Apeton (Periactin) Ofte stilte spørsmål

Q: Hva er Apeton

A:? Apeton brukes til å avlaste kaldt og allergirelaterte symptomer som høy feber, nasal inflammasjon, tett nese , rød og betent øyne, elveblest og hevelser.

Q: Hvordan virker Apeton

A: Apeton blokkerer effekten av naturlig forekommende kjemiske histamin i kroppen din.

Q: Hva er merkevare og generiske navn på Apeton

A:? Generisk navn Apeton er Cyproheptadine. Merkenavnet Apeton er Apeton.

Q: Er det noen medisiner, som er uforenlig med Apeton

A:? Vær forsiktig med Apeton hvis du bruker angst eller søvn medisiner som alprazolam (Xanax), diazepam (Valium ), chlordiazepoxide (Librium), temazepam (Restoril), eller triazolam (Halcion); anti-depresjon medisiner som amitriptylin (Elavil), doxepin (Sinequan), nortriptylin (Pamelor), fluoksetin (Prozac), sertralin (Zoloft), eller paroksetin (Paxil); andre medisiner som gjør at du føler deg døsig, søvnig eller avslappet.

Kjøpe Apeton

Kjøpe Apeton (Periactin) på nettet, kjøpe Apeton (Periactin) online uten resept, kjøpe Apeton (Periactin) uten resept, kjøpe Apeton (Periactin) billig, kjøpe Apeton (Periactin) uten resept, kjøpe Apeton (Periactin) fra Canada, kjøpe Apeton (Periactin) Canada, bestilling Apeton (Periactin) på nettet, bestilling Apeton (Periactin) online uten resept, orden Apeton (Periactin) uten resept, Apeton (Periactin) oral pille

top document.write("<\/a>")