Kjøpe Buspimen

Kjøpe Buspimen uten Resept

Buspimen (Buspar) Beskrivelse

Target of Generic BuSpar er å holde hjernen i balanse og dermed å unngå følelsen av angst med alle følgende symptomer: panikk, stress, irritasjon, svimmelhet, rask puls og hjerterytme. Generisk BuSpar hjelper til å kontrollere følelsen av angst.

Generic BuSpar fungerer som en anti-angst rette.

Buspimen er også kjent som Buspiron, Buspin, Ansial, Ansiced, Anxiron, Axoren, Bespar, Buspimen, Buspinol, Buspisal, Narol, Spitomin, Sorbon.

Generic BuSpar opererer ved å gi hjernen balanse og mental stabilitet.

Generic BuSpar er selektiv serotonin reuptake inhibitor (SSRI).

Generisk navn av Generic BuSpar er Buspiron.

merkenavn av Generic BuSpar er BuSpar, BuSpar Dividose.

Buspimen (Buspar) Dosering

Generic BuSpar finnes på:

 • 10mg Standard Dosering

Ikke ta denne medisinen i lang tid ( ikke lenger enn fire uker).

Medisinen kan brukes med eller uten mat.

Generic BuSpar kan tas av pasienter som ikke yngre enn 18 år.

Hvis du trenger tabletten som skal splittes, dele den opp strengt på spesielle scoret merkene. Ikke bruk tablett hvis det delt opp feil og bitene er for små eller for store.

Hvis du ønsker å oppnå mest effektive resultatene ikke slutte å ta Generic BuSpar plutselig.

Buspimen (Buspar) Manglende av dose

Du må ikke ta dobbel dose. Hvis du glemmer en dose skal du ta den så snart du husker om savnede. Hvis det er tid for neste dose, bør du fortsette ditt vanlige doseringsplan.

Buspimen (Buspar) Overdose

Hvis du overdose Generic BuSpar og du ikke føler deg bra bør du gå til legen din eller helsepersonell umiddelbart. Symptomer av Generic BuSpar dosering.: Kvalme, brekninger, svimmelhet, drowse, magesmerter, vanskelig syn

Buspimen (Buspar) Lagring

Lagre ved romtemperatur under 30 grader C (86 grader F) borte fra fuktighet, lys og varme. Emballasjen skal holdes tett lukket. Kast ubrukte medisiner etter utløpsdatoen. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Buspimen (Buspar) Bivirkninger

Generic BuSpar har sine bivirkninger. Den vanligste er:

 • følelsen lys-ledet
 • besvimelse
 • rask eller ujevn hjerterytme
 • nedstemthet
 • uvanlige tanker eller atferd
 • mangel på balanse eller koordinasjon
 • døsighet
 • svimmelhet
 • vanskelig visjon
 • rastløshet
 • kvalme
 • urolig mage
 • søvnproblemer
 • problemer med å konsentrere

Mindre vanlige, men mer alvorlige bivirkninger under tar Generic BuSpar:

 • allergireaksjoner (urtikaria, pustevansker, utslett og utbrudd)
 • svett
 • rask hjerterytme
 • plagsom koordinering
 • tremor
 • selvmordstanker
 • mani
 • aggressivitet
 • angst
 • panikkanfall

Bivirkninger manifestasjoner er ikke bare avhengig av medisin du tar, men også avhenge av din helse tilstand og på de andre faktorene.

Buspimen (Buspar) Kontraindikasjoner

Ikke ta Generic BuSpar hvis du er allergisk mot Generic BuSpar komponenter.

Ikke ta Generic BuSpar hvis du er gravid eller planlegger å har en baby, eller du er en ammende mor.

Ikke Generic BuSpar hvis du har brukt et Mao inhibitor som isocarboxazid (Marplan), fenelzin (Nardil), rasagilin (Azilect), selegilin (Eldepryl, Emsam), eller tranylcypromin (Parnate) i løpet av de siste 14 dagene. Alvorlige, livstruende bivirkninger kan oppstå hvis du tar Generic BuSpar før Mao inhibitor har fjernes fra kroppen din.

Ikke bruk medisiner med grapefrukt. Grapefrukt og grapefruktjuice kan samhandle med Generic BuSpar og føre til farlige effekter.

Vær forsiktig med Generic BuSpar dersom du lider av nyresykdom eller leversykdom.

Prøv å ikke blande Generic BuSpar med andre anti-angst medisiner.

Vær forsiktig med Generic BuSpar dersom du tar medisiner som legemidler til behandling av psykiatriske lidelser, som for eksempel klorpromazin (Thorazine), haloperidol (Haldol), mesoridazin (Serentil), pimozid (Orap), eller tioridazin (Mellaril), deksametason (Decadron, Hexadrol), erytromycin (E-Mycin, EES, Ery-Tab, Erythrocin), itrakonazol (Sporanox), ketokonazol (nizoral), ritonavir (Norvir), rifampicin (Rifadin , Rimactane, Rifater), antibiotika som capreomycin (Capastat), rifampicin (Rifadin, Rimactane, Rifater), vankomycin (Vancocin, Vancoled), en kalsiumkanalblokker som diltiazem (Tiazac, Cartia, Cardizem) eller verapamil (Calan, Covera , Isoptin, Verelan); anfall medisiner som karbamazepin (Carbatrol, Tegretol), fenytoin (Dilantin), fenobarbital (Luminal, Solfoton).

Ikke slutt å ta Generic BuSpar plutselig.

Buspimen (Buspar) Ofte stilte spørsmål

Q: Hva betyr Generic BuSpar

A:? Generic BuSpar er et spesielt anti-angst medisiner, som har en innflytelse på hjernen, der følelse av angst vekker. Generisk BuSpar inneholder de komponentene som bidrar til å kurere symptomer på angst, som frykt, alle typer stress, irritasjon, svimmelhet, rask puls og hjerterytme og andre fysiske symptomer forbinder med angst.

Q:? På hvilken måte Generic BuSpar operere

A: Generic BuSpar fungerer som en anti-depresjon rette. Generisk BuSpar opererer ved å gi hjernen balanse og mental stabilitet.

Q: Kan gravide kvinner bruker Generic BuSpar

A: Ikke bruk denne medisinen hvis du er gravid eller ammer uten legens konsultere.

Q: Jeg lider av nyresykdom. Kan jeg bruke Generic BuSpar

A:? Bruk Generic BuSpar nøye dersom du lider av nyresykdom eller leversykdom.

Q: Hva er alle navnene på Generic BuSpar

A:? Generic BuSpar er tilgjengelig under merkenavn BuSpar, BuSpar Dividose. Generisk navn er Buspiron. Andre merkenavn og generiske former kan også være tilgjengelig.

Kjøpe Buspimen

Kjøpe Buspimen (Buspar) på nettet, kjøpe Buspimen (Buspar) online uten resept, kjøpe Buspimen (Buspar) uten resept, kjøpe Buspimen (Buspar) billig, kjøpe Buspimen (Buspar) uten resept, kjøpe Buspimen (Buspar) fra Canada, kjøpe Buspimen (Buspar) Canada, bestilling Buspimen (Buspar) på nettet, bestilling Buspimen (Buspar) online uten resept, orden Buspimen (Buspar) uten resept, Buspimen (Buspar) oral pille

top document.write("<\/a>")