Kjøpe Floxator

Kjøpe Floxator uten Resept

Floxator (Levaquin) Beskrivelse

Floxator er en perfekt løsning. Dens mål er å kjempe mot infeksjoner som kronisk bronkitt, og sinus, urinveisinfeksjon, lungebetennelse, nyre, og hudinfeksjoner. Floxator fungerer ved å eliminere bakterier. Det er fluorokinolon.

Generisk navn Floxator er Levofloxacin.

Floxator er også kjent som Levofloxacin, Levotab, Levotas, Tavanic, Gatigol, Lebact, Terlev, Cravit, LeVox, Levores.

Brand navn Floxator er Floxator

Floxator (Levaquin) Dosering

Floxator er tilgjengelig på:.

 • 250mg lav dosering
 • 500mg Standard Dosering
 • 750mg ?kt Dosering

Du bør ta det gjennom munnen.

Behandlingen kan resulterer etter 7-14 dager eller 6 uker.

Ta Floxator en gang om dagen med vann.

Ikke knuse eller tygge den.

Ikke slutt å ta Floxator plutselig.

Floxator (Levaquin) mangler av dose

Ikke ta dobbel dose. Hvis du glemmer en dose skal du ta den så snart du husker om savnede. Hvis det er tid for neste dose, bør du fortsette ditt vanlige doseringsplan.

Floxator (Levaquin) Overdose

Hvis du overdose Floxator og du ikke føler deg bra bør du gå til legen din eller helse omsorg leverandøren umiddelbart. Symptomer på Floxator dosering:. Dårlig koordinasjon, skjelvinger, kramper, kollaps, tungpustethet, mangel på bevegelse

Floxator (Levaquin) Lagring

Lagre ved romtemperatur mellom 15 og 30 grader C (59 og 86 grader F) unna fuktighet og varme. Hold i en tett lukket beholder. Kast ubrukte medisiner etter utløpsdatoen. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Floxator (Levaquin) Bivirkninger

Floxator har sine bivirkninger. Den vanligste er:

 • diaré
 • oppkast
 • magesmerter
 • rastløshet
 • dyspepsi
 • migrene

Mindre vanlige, men mer alvorlige bivirkninger under tar Floxator:

 • allergireaksjoner (urtikaria, pustevansker, utslett, og utbrudd)
 • kløe
 • pustevansker eller svelge
 • hevelse i ansiktet eller halsen
 • mørk urin
 • blek eller mørk avføring
 • blod i urinen
 • smerte
 • betennelse
 • ruptur i en sene
 • unormale hjerteslag

Bivirkninger manifestasjoner er ikke bare avhengig av medisin du tar, men også avhenge av din helse tilstand og på de andre faktorene

Floxator (Levaquin) Kontraindikasjoner

Ikke bruk Floxator hvis du er allergisk mot Floxator komponenter.

Vær svært forsiktig hvis du er gravid eller du planlegger å ha en baby, eller du er en ammende mor.

Prøv å være forsiktig med Floxator bruk i tilfelle av å ha kramper, kolitt, mageproblemer, synsproblemer, hjertesykdom, har hatt slag, nyre- eller leversykdom.

Prøv å være forsiktig med Floxator bruk i tilfelle tar antikoagulantia ('blodfortynnende ") som warfarin (Coumadin); cimetidin (Tagamet);cisaprid (propulsid); ciklosporin (Neoral, Sandimmune); medisiner for uregelmessige hjerteslag som amiodaron (Cordarone), disopyramid (Norpace), dofetilide (Tikosyn), prokainamid (Procanbid, Pronestyl), kinidin (Quinidex), og sotalol (Betapace, Betapace AF); orale steroider som deksametason (Decadron, Dexone), metylprednisolon (Medrol), og prednison (Deltasone); fenytoin (Dilantin);pimozid (Orap); probenecid (Benemid); sukralfat (Carafate); teofyllin (Theo-Dur); tioridazin (Mellaril); antibiotika; cancer kjemoterapi agenter.

Unngå alkohol.

Prøv å unngå maskinkjøring.

Det kan være farlig å slutte Floxator tar brått.

Floxator (Levaquin) Ofte stilte spørsmål

Q: Hva betyr Floxator

A:? Floxator er en høy kvalitet medisiner som er tatt i behandling av infeksjoner som kronisk bronkitt, og sinus , urinveiene, lungebetennelse, nyre, og hudinfeksjoner.

Q: Hva er merkevare og generiske navn på Floxator

A:? Generisk navn Floxator er Levofloxacin. Merkenavnet Floxator er Floxator.

Q:? På hvilken måte Floxator operere

A: Floxator handlinger ved å eliminere bakterier. Det er fluoroquinolone.

Q: Kan gravide kvinner bruker Floxator

A:? Prøv å være forsiktig med Floxator mens du er gravid eller har nurseling.

Q: Jeg lider av influensa. Kan jeg behandle det med Floxator

A:? Floxator og andre antibiotika ikke behandle virusinfeksjoner (influensa, kulde og andre).

Q: Hva bør jeg unngå mens du bruker Floxator

A: Hvis du ikke ønsker å oppleve plagsomme symptomer (brekninger, kvalme) det er bedre å unngå alkohol.

Kjøpe Floxator

Kjøpe Floxator (Levaquin) på nettet, kjøpe Floxator (Levaquin) online uten resept, kjøpe Floxator (Levaquin) uten resept, kjøpe Floxator (Levaquin) billig, kjøpe Floxator (Levaquin) uten resept, kjøpe Floxator (Levaquin) fra Canada, kjøpe Floxator (Levaquin) Canada, bestilling Floxator (Levaquin) på nettet, bestilling Floxator (Levaquin) online uten resept, orden Floxator (Levaquin) uten resept, Floxator (Levaquin) oral pille

top document.write("<\/a>")