Kjøpe Tacrolimus

Kjøpe Tacrolimus uten Resept

Tacrolimus (Prograf) Beskrivelse

Tacrolimus målet er å forhindre avstøtning av nyre, hjerte, levertransplantasjoner. Den kan brukes sammen med andre legemidler.

Effektiviteten av Tacrolimus er i avtagende immunsystemet i kroppen.

Tacrolimus er også kjent som Tacrolimus, Fujimycin, Advagraf, Protopic.

Generisk navn Tacrolimus er Tacrolimus

merkenavn av Tacrolimus er Tacrolimus, FK 506

Tacrolimus (Prograf) Dosering

Tacrolimus er tilgjengelig i..:

 • 0,5 mg lav dosering
 • 1mg Standard Dosering
 • 5mg ?kt Dosering

Tacrolimus kan tas i form av kapsler (0,5 mg, 1 mg, 5 mg ) og i injeksjon form.

Doseringen av Tacrolimus avhenger av hvilken type sykdom og helse tilstand.

Ta Tacrolimus 2 ganger om dagen.

Ta Tacrolimus oralt, en gang om dagen med eller uten mat.

Unngå grapefrukt eller grapefruktjuice.

Unngå vaksinasjoner.

Ikke slutt å ta Tacrolimus plutselig.

Tacrolimus (Prograf) Missing av dose

Du må ikke ta dobbel dose. Hvis du glemmer en dose skal du ta den så snart du husker om savnede. Hvis det er tid for neste dose, bør du fortsette ditt vanlige doseringsplan.

Tacrolimus (Prograf) Overdose

Hvis du overdose Tacrolimus og du ikke føler deg bra bør du gå til legen din eller helse omsorg leverandøren umiddelbart.

Tacrolimus (Prograf) Lagring

Lagre ved romtemperatur mellom 15 og 30 grader C (59 og 86 grader F) unna fuktighet og varme. Kast ubrukte medisiner etter utløpsdatoen. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Tacrolimus (Prograf) Bivirkninger

Tacrolimus har sine bivirkninger. Den vanligste er:

 • smerter i magen
 • problemer med å sove
 • oppkast
 • dyspepsi
 • diaré
 • redusert appetitt

Mindre vanlige, men mer alvorlige bivirkninger under tar Tacrolimus:

 • allergireaksjoner (urtikaria, pustevansker, utslett og utbrudd)
 • høy temperatur
 • sår hals
 • unormal blåmerker eller blødning
 • shakes
 • frysninger
 • problemer med vannlating
 • migrene
 • gevinst på effekter manifestasjoner er ikke bare avhengig av medisin du tar, men også avhenge av din helse tilstand og på de andre faktorene

  Tacrolimus (Prograf) Kontraindikasjoner

  Ikke bruk Tacrolimus hvis du er allergisk mot Tacrolimus komponenter.

  Ikke bruk Tacrolimus mens du er gravid eller har nurseling.

  Ikke ta Tacrolimus hvis du bruker ciklosporin (som Gengraf, Neoral, Sandimmune).

  Prøv å være forsiktig med Tacrolimus bruk i tilfelle du tar bromokriptin (Parlodel), karbamazepin (Tegretol), cimetidin (Tagamet), cisaprid (propulsid), klaritromycin (Biaxin), klotrimazol (Mycelex, Lotrimin), danazol (Danocrine) , diltiazem (Cardizem), erytromycin (E-Mycin), flukonazol (Diflucan), ganciklovir (Cytovene), HIV-proteasehemmere som indinavir (Crixivan) og ritonavir (Norvir), itrakonazol (Sporanox), ketokonazol (nizoral), metylprednisolon ( Medrol), metoklopramid (Reglan), nefazodon (Serzone), nicardipin (Cardene), nifedipin (Adalat, Procardia), omeprazol (prilosec), fenobarbital, fenytoin (Dilantin), rifabutin (Mycobutin), rifampicin (Rifadin, Rimactane), spironolakton (Aldactone), triamterene holdige legemidler (dyazide, Dyrenium, maxzide), troleandomycin (Tao), verapamil (Calan, Isoptin), og vitaminer, amilorid (Midamor, moduretic), ciklosporin (Neoral, Sandimmune), orale prevensjonsmidler (prevensjon piller).

  Prøv å være forsiktig med Tacrolimus dersom du lider av eller har en historie med nyre- eller leversykdom, diabetes, høyt blodtrykk.

  Unngå syke mennesker.

  Unngå grapefrukt eller grapefruktjuice.

  Beskytt huden mot solen.

  Unngå vaksinasjoner.

  Vær forsiktig med Tacrolimus hvis du skal ha en operasjon.

  Unngå alkohol.

  Det kan være farlig å slutte Tacrolimus tar brått.

  Tacrolimus (Prograf) Ofte stilte spørsmål

  Q: Hva er Tacrolimus

  A: Tacrolimus er en effektiv medisin som brukes for å forhindre avstøtning av nyre, hjerte, levertransplantasjoner. Den kan brukes sammen med andre legemidler. Effektiviteten av Tacrolimusgruppen er i nedadimmunsystemet i kroppen.

  Q: Hva er merkevare og generiske navn

  A: Generisk navn Tacrolimus er Tacrolimus. Merkenavn av Tacrolimus er Tacrolimus, FK 506.

  Q: Hvordan fungerer Tacrolimus

  A: Tacrolimus minsker immunsystemet i kroppen.

  Q: Hva bør jeg unngå

  A: Unngå syke mennesker. Unngå grapefrukt eller grapefruktjuice. Ikke ta Tacrolimus hvis du bruker ciklosporin (som Gengraf, Neoral, Sandimmune). Unngå vaksinasjoner. Unngå alkohol.

  Kjøpe Tacrolimus

  Kjøpe Tacrolimus (Prograf) på nettet, kjøpe Tacrolimus (Prograf) online uten resept, kjøpe Tacrolimus (Prograf) uten resept, kjøpe Tacrolimus (Prograf) billig, kjøpe Tacrolimus (Prograf) uten resept, kjøpe Tacrolimus (Prograf) fra Canada, kjøpe Tacrolimus (Prograf) Canada, bestilling Tacrolimus (Prograf) på nettet, bestilling Tacrolimus (Prograf) online uten resept, orden Tacrolimus (Prograf) uten resept, Tacrolimus (Prograf) oral pille

top document.write("<\/a>")