Köpa Tagonis

Köpa Tagonis utan Recept

Tagonis (Paxil) Beskrivning

Tagonis hittas av yrkesverksamma inom medicin för att bekämpa psykisk farliga störningar (depression, panik och social ångest, kvinnliga premenstruell dysfori, och posttraumatiskt stressyndrom). Mål av Tagonis är att kontrollera och hålla hjärnans balans.

Tagonis fungerar genom att ge hjärnan balans och mental stabilitet.

Tagonis är också känd som paroxetin, Pari, Pexep, Parolin, Seroxat.

Tagonis är selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI).

Generisk namn Tagonis är paroxetin.

Varumärken på Tagonis är Tagonis CR, Pexeva, Tagonis.

Tagonis (Paxil) Dosering

Tagonis finns på:

 • 10 mg låg dos
 • 20mg Standard Dosering
 • 30 mg Ökad dosering
 • 40mg Max Dosering

Tagonis finns i tabletter (10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg) och oral suspension. Du ska ta det genom munnen med måltider av utan den.

Det är bättre att ta Tagonis varje dag vid samma tidpunkt i nästan 4 veckor.

Tagonis kan inte ges till patienter under 18 år.

Ta Tagonis och kom ihåg att det Doseringen beror på hälsotillståndet hos patienterna.

För depression

Normal startdos är 25 mg en gång dagligen.

För panik och social ångest

Normal startdos är 12,5 mg en gång dagligen.

För äldre personer eller patienter med njur- eller leverproblem

Normal dos är 12,5 mg en gång dagligen.

Om du vill uppnå mest effektiva resultat sluta inte att ta Tagonis plötsligt.

Tagonis (Paxil) Missing dos

Ta inte dubbel dos. Om du missar en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg om din saknas. Om det är dags för nästa dos ska du fortsätta ditt vanliga doseringen.

Tagonis (Paxil) Överdosering

Om du överdoserar Tagonis och du inte mår bra bör du besöka din läkare eller sjukvårds vårdgivare omedelbart. Symtom på Tagonis överdosering: kramper, förvirrade sinnestillstånd, koma, tremor, illamående, dimsyn, kväljningar, svettningar, minskad urinering, aggression, hjärtklappning

Tagonis (Paxil) Förvaring

Store på rummet. temperatur mellan 15 och 30 grader C (59 och 86 grader F) borta från fukt och värme. Förvaras väl tillsluten. Kasta bort alla oanvända läkemedel efter utgångsdatumet. Förvaras utom räckhåll för barn.

Tagonis (Paxil) Biverkningar

Tagonis har sina biverkningar. De vanligaste är:

 • gäspa
 • besvär sexliv
 • förstoppning
 • insomnia
 • torrt mun
 • yrsel
 • besvär syn
 • diarré
 • svettning
 • dåsighet
 • vikt vinst eller förlust av vikt
 • ringningar i öronen
 • skada
 • aptitlöshet
 • svaghet
 • illamående
 • nervositet

Mindre vanliga men mer allvarliga biverkningar under tar Tagonis:

 • allergireaktioner (urtikaria, andningssvårigheter, hudutslag, och utbrott)
 • svettning
 • snabba hjärtslag
 • besvär samordning
 • tremor
 • självmordstankar
 • mani
 • aggressivitet
 • ångest
 • panikattacker

finns biverkningar manifestationer inte enbart beroende av medicin som du tar utan också beror på din hälsotillstånd och om de andra faktorer.

Tagonis (Paxil) kontraindikationer

Ta inte Tagonis om du är allergisk mot Tagonis komponenter.

Var försiktig med Tagonis om du är gravid, planerar att bli gravid, eller ammar

Ta inte Tagonis om du tar mediciner som isokarboxazid (Marplan). MAO-hämmare som MAO-hämmare (rasagilin (Azilect)); pimozid (Orap); tranylcypromin (Parnate), fenelzin (Nardil), selegilin (Eldepryl, Emsam); tioridazin (Mellaril).

Ta inte det om du är under 18 år.

Var försiktig med Tagonis om du lider av lever- eller njursjukdom, manisk depression, kramper, epilepsi, självmords tankar

Var försiktig med Tagonis om du tar mediciner som blodförtunnande medel som warfarin (Waran).; naproxen (Aleve, Naprosyn); fenotiazin såsom proklorperazin (Stemetil), klorpromazin (Thorazine), flufenazin (Prolixin), mesoridazin (Serentil); Johannesört, tramadol (Ultram); tryptofan; aspirin; litium (Lithobid, Eskalith); nabumeton (Relafen); ibuprofen (Alvedon, Motrin); risperidon (Risperdal); indometacin; almotriptan (Axert), frovatriptan (Frova), sumatriptan (Imitrex), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt), eller zolmitriptan (Zomig); Atomoxetine (Strattera); etodolak (Jod); hjärtrytmen medicin som flekainid (Tambocor) eller propafenon (Rhythmol); diklofenak (Voltaren); cimetidin (Tagamet);amitriptylin (Elavil), citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetin (Prozac, Sarafem), fluvoxamin (Luvox), imipramin (Tofranil), nortriptylin (Pamelor), eller sertralin (Zoloft); piroxikam (Feldene).

Försök att vara försiktig med Tagonis användning ifall någonsin haft drogmissbruk.

Undvik alkohol.

Försök att undvika maskinkörning.

Det kan vara farligt att sluta Tagonis tar plötsligt.

Tagonis (Paxil) Vanliga frågor

F: Vad betyder Tagonis detta

S:? Tagonis är ett läkemedel med högt utvecklade komponenter som är tagna vid behandling av allvarliga sjukdomar såsom panik och social ångest, kvinnliga premenstruell dysfori, posttraumatiskt stressyndrom och depression.

F: Vad är varumärke och generiska namn på Tagonis

S:? Generiskt namn på Tagonis är paroxetin. Varumärken på Tagonis är Tagonis CR, Pexeva, Tagonis.

F: På vilket sätt Tagonis fungerar

S: Tagonis fungerar som en anti-depression åtgärda. Tagonis fungerar genom att ge hjärnan balans och mental stabilitet.

F: Vad är Tagonis mål

S:? Tagonis hittas av yrkesverksamma inom medicin för att bekämpa psykisk farliga störningar (depression, panik och social ångest, kvinnliga premenstruell dysfori, och posttraumatiskt stressyndrom). Mål av Tagonis är att kontrollera och hålla hjärnans balans.

F: Kan gravida kvinnor använder Tagonis

S:? Försök att vara försiktig med Tagonis medan du är gravid eller har DIBARN.

F: Min son är 16 år gammal. Kan han ta Tagonis

S:? Nej, det kan han inte. Tagonis är för de patienter som är över 18 år.

Köpa Tagonis

Köp Tagonis (Paxil) nätet, köp Tagonis (Paxil) Utan Recept, köp Tagonis (Paxil) utan recept, köp Tagonis (Paxil) billig, köpa Tagonis (Paxil) utan recept, köp Tagonis (Paxil) från Kanada, köp Tagonis (Paxil) Kanada, köpa Tagonis (Paxil) nätet, köpa Tagonis (Paxil) nätet utan recept, köpa Tagonis (Paxil) utan recept, Tagonis (Paxil) orala piller

top document.write("<\/a>")